“Samfundet har jo behov for at have en sund og arbejdsdygtig befolkning. Og så er spørgsmålet: på hvilke måder får vi mest sundhed for pengene? Her viser forskning, at de fleste forebyggende indsatser er langt mere effektive og økonomiske, end hvis man kun behandler sygdomme,” siger Finn Diderichsen, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Det giver altså plus på kontoen i sidste ende, hvis et samfund arbejder intensivt på at komme årsagerne til sygdom til livs frem for bare at behandle sygdommene.

Stor social ulighed i sundhed

I forhold til andre rige, vestlige lande, så er danskernes gennemsnitslevealder stadig lav. Det skyldes blandt andet at der er stor social ulighed i vores sundhed. Selvom vi er et økonomisk lige land, så er det stadigvæk de fattigste danskere, der betaler prisen. “Forskning viser, at hvis man sætter priserne op på tobak og alkohol, så fører det til, at de folk med færrest penge mellem hænderne begrænser deres forbrug,” siger Finn Diderichsen og fortsætter: “Vores høje dødelighed er relateret til tobak og alkoholindtag, så det er der skal beskattes, hvis man ønsker at hæve gennemsnitslevealderen.”

Staten skal gribe ind

I Danmark er vi generelt mere liberale omkring tobaks- og alkoholpolitik end vores vestlige nabolande.“I Danmark har vi tradition for at ville give individet så meget frihed til at vælge som muligt, så derfor har man fra politisk side undgået at beskatte tobak og alkohol på samme måde som man ser i udlandet,” siger Finn Diderichsen og fortsætter: “Det er selvfølgelig også en politisk diskussion, hvor meget man skal regulere samfundet. Men vi ved, at disse politiske eller strukturelle reguleringer virkelig gør en forskel for sundheden i befolkningen.”

Start med tobak og alkohol

Andre vestlige lande har beskattet de sundhedsskadelige varer for flere år siden. Det gør, at vi danskere halter bagefter med vores gennemsnitslevealder. Men hvad kan man egentligt selv gøre for at få lidt flere år at leve i? “Hvis man selv ønsker at forebygge at få sygdom, så skal man især forsøge at begrænse sit indtag af alkohol og tobak. Dernæst kommer den regelmæssige motion og sund kost. Stress er også meget sundhedsskadelig, og kan give mange typer af lidelser,” siger Finn Diderichsen.

Hold dig aktiv, når sygdommen indtræffer

Hvis man er uheldig og sygdommen endelig indtræffer, så tilbyder myndighederne en række muligheder, der optimerer patientens livskvalitet og styrker patientens evne til at leve med kronisk sygdom. “Folk uden perfekt helbred kan jo stadig arbejde, derfor er det vigtigt, at de får en række muligheder og rammer, der kan få dem ud i samfundet igen. Selv et deltidsarbejde eller skånejob kan hjælpe på rehabiliteringen,” siger Finn Diderichsen.