Charlotte Graugaard-Jensen, 1. reservelæge på Urinvejskirurgisk Afdeling på Skejby Universitetshospital

Foto: Pressefoto

En fjerdedel af alle mennesker bliver nødt til at stå op og tisse mere end to gange om natten. Undersøgelser viser, at det ødelægger kvaliteten af deres søvn i sådan en grad, at de bliver mere syge og får større risiko for at dø tidligere, end andre mennesker. "Natlig vandladning - eller nykturi - er stort problem som folk ikke tager alvorligt nok. Det er ikke kun ældre problemet rammer. Det rammer mennesker i alle aldre, og det påvirker deres liv og helbred i høj grad," siger Charlotte Graugaard-Jensen, 1. reservelæge på Urinvejskirurgisk Afdeling på Skejby Universitetshospital.

Nykturi er en ond cyklus

Hvis man er nødt til at stå op for at tisse flere gange om natten, så forstyrrer det den dybe søvn, og den dybe søvn er afgørende for ens helbred og psykiske velbefindende. "Den forringede søvn øger stresshormonerne i kroppen, så man får forhøjet blodtryk og øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Vandladningsproblemer forstyrrer samtidig også sengepartnerens søvn og livskvalitet, så det også for den andens skyld, at man skal gøre noget ved problemet," siger Charlotte Graugaard-Jensen. Dårligere søvn på grund af nattetisseri forhøjer altså ens blodtryk, men samtidig, gør forhøjet blodtryk også, at man skal tisse mere. Det bliver altså et selvforstærkende problem.

Flere metoder til at undgå natlig tissetrang

Der er mange veje til at undgå at skulle op om natten og tisse. Den vej man skal tage, afhænger af ens alder og livsstil. "Et godt råd til ældre er, at undlade at drikke væske efter klokken seks. Men nattetisseri kan også ramme børn, og der kan man sørge for, at barnet har drukket to tredjedele af dets daglige væske inden klokken fire om eftermiddagen. Det hjælper til, at de får tisset af inden sengetid. Natlig vandladning skyldes dog især mangel på et bestemt hormon, der styrer urinproduktionen. Men dertil kan medicin hjælpe," siger Charlotte Graugaard-Jensen.

Behandling af vandladningsproblemet

Lige nu eksisterer der to typer medicin, som kan hjælpe både ældre og børn af med problemet. Den ene type medicin hjælper personen til at få tisset helt af inden man lægger sig til at sove. Den anden type medicin sænker urinproduktionen mens man sover, og mindsker dermed behovet for at skulle tisse. "Det er så op til lægen at vurdere, hvilken type behandling er bedst, og hvorvidt man kan have gavn af disse typer medicin,"  siger Charlotte Graugaard-Jensen.