Hjertekarsygdomme er en væsentlig årsag til dødsfald, og her er kolesteroltallet en afgørende faktor. Omkring 13.000 danskere dør af hjertekar-sygdom i løbet af et år, og mere end halvdelen af befolkningen over 55 år rammes af en hjertekar-sygdom. I perioder er der meget fokus på kost og motion og kolesteroltal m.m., men en meget overset del af risikogruppen er dem, der har den arvelige variant af forhøjet kolesteroltal. De er disponeret for en langt højere risiko for hjerte-kar sygdomme fra fødslen.

”Siden 80’erne har vi behandlet, og det har nedsat kolesteroltallet væsentligt hos en række af patienterne, men ikke alle patienter kan tåle den oprindelige behandling, og andre har behov for yderligere nedsættelse af kolesterolindholdet i blodet. Det har haft stor effekt for mange, men nu står vi med ny viden og en ny behandlingsmetode, som virker på en anden måde,” forklarer Børge Nordestgaard, overlæge og professor, Herlev og Gentofte Hospital og, Københavns Universitet.

Klare tegn på effekt

Den nye type behandling kan anvendes som tillæg til den oprindelige og viser tegn på at kunne halvere niveauet af det farlige LDL-kolesterol i blodet.

”Vi mangler endnu viden om eventuelle langtidseffekter af den nye behandlingsform, men det ser lovende ud, som en mulighed for at behandle endnu flere mere effektivt. Det gælder om at overkomme nogle af de udfordringer, der er forbundet med at identificere disse patienter. Eksempelvis udviser mange kvinder en væsentlig kolesterolstigning, når det kvindelige kønshormon bortfalder ved overgangsalderen. Her er det væsentligt at gennemse ældre journaler og blodprøvesvar for at fastslå kvindens kolesterolniveau inden overgangsalderen - kvinder med familiær hyperkolesterolæmi har nemlig forhøjede værdier fra fødslen,” fortæller Ib Christian Klausen, overlæge, dr.med., Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg.