En af de væsentligste årsager til hjertekarsygdomme, er forhøjet kolesterol, som både stammer fra vores levevis med for fed mad, rygning og for lidt motion, men også arvelige faktorer.

Mange danskere kender til risikoen ved forhøjet kolesterol, men det får ikke flertallet til at gøre noget aktivt ved det.

En af udfordringerne ved forhøjet kolesterol er, at der næsten ikke er nogle symptomer, og når de endelig opstår, er det ofte for sent.

En helt ny multinational undersøgelse fra European Atherosclerosis Society (EAS) inkluderer også resultater fra Danmark, og undersøgelsen understreger, at der er et stort behov for mere oplysning og viden, således at folk forstår, at et forhøjet kolesteroltal er en væsentlig risikofaktor for hjertekarsygdomme - særligt for dem med FH.

”En af udfordringerne ved forhøjet kolesterol er, at der næsten ikke er nogle symptomer, og når de endelig opstår, er det ofte for sent. 1 ud 200 mennesker har FH, og er en meget vigtig del af gruppen med forhøjet risiko - og en meget overset patientgruppe,” fortæller Børge Nordestgaard, overlæge og professor, Herlev og Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Kender ikke kolesteroltal

Selvom undersøgelsesresultaterne viser, at 85 procent af de adspurgte er enige i, at det er vigtigt at vide, om man har forhøjet LDL-kolesterol, så kender 96 procent ikke deres eget kolesteroltal eller har aldrig fået det målt.

Netop LDL-kolesteroltallet (Lavdensitets Lipoprotein kolesterol) er det såkaldte ’lede’ kolesterol, der kan føre til åreforkalkning, som er skyld i hjerte- eller slagtilfælde.

”Ofte skal folk selv opsøge egen læge og bede om at få målt deres kolesteroltal, og det er ikke den mest effektive måde at få identificeret alle med forhøjet risiko. I dag foretager man ’kaskadescreeninger’ af familien til folk, der dør i en tidlig alder. Det vil sige kvinder under 60 år og mænd under 50 år. Herved får man undersøgt søskende, børn m.m., men man bør gå meget mere systematisk til værks med denne patientgruppe, der har en særlig høj risiko,” mener Børge Nordestgaard, der tilføjer, at der er 50 procents risiko for, at man har arveligt forhøjet kolesteroltal, hvis det findes i familien.

For gruppen af mennesker med FH er det særlig vigtigt at få tjekket kolesteroltallet.

Behov for hurtig behandling

Resultater fra undersøgelsen viser, at 68 procent af de adspurgte er bekymret for at få kræft, mens blot 38 procent bekymrer sig om at få en hjertesygdom.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har Europa den højeste forekomst af forhøjet kolesterol per indbygger i verden.     

”For gruppen af mennesker med FH er det særlig vigtigt at få tjekket kolesteroltallet – også på eventuelle børn – da det er med at komme i gang med behandlingen, og dermed øge chancen for et ’normalt’ liv og levealder,” siger Børge Nordestgaard og tilføjer, at angående risikoen for hjerte-kar sygdomme kan man selv gøre noget ved de vigtigste årsager nemlig kolesteroltallet, når det gælder rygning og forhøjet blodtryk, men de fleste mennesker i undersøgelsen svarer fejlagtigt, at de mener, at det er andre forhold, der har større indflydelse – eksempelvis overvægt og stress.

Med FH er der ingen vej uden om behandling, og jo før jo bedre. Udfordringen er at få opsporet alle med sygdommen.

Resultaterne fra undersøgelsen er med til at sætte fokus på problematikken med det generelle forhøjede kolesteroltal hos folk i vores del af verden, men det er vigtigt ikke at glemme, at der også er en betydelig højere risiko for mennesker, der uvidende går rundt med et arveligt forhøjet kolesteroltal.

Oplysning er altafgørende

Knapt tre ud af fire (71 procent) af de adspurgte ved ikke, at LDL-kolesterol er den 'lede' form for kolesterol, og over halvdelen ved ikke, at det er godt for helbredet på langt sigt at have et lavt LDL-kolesteroltal.