På trods af at cirka 850.000 danskere over 18 år lider af kroniske smerter, er det svært for dem at få den rette behandling og rådgivning. Ifølge Ole Bo Hansen, der er specialeansvarlig overlæge på Holbæk Sygehus’ tværfaglige smerteklinik, møder personer med kroniske smerter modstand i sundhedssystemet. ”Kroniske smerter er ofte det sidste, den praktiserende læge tænker på, og derfor bliver mange kastet rundt i systemet hos forskellige speciallæger, eller også strander de hos den praktiserende læge,” siger han. På smerteklinikken i Holbæk arbejder de ud fra en tværfaglig tilgang til kroniske smerter, hvor man tager hensyn til biologi, psykologi og sociale forhold. Målet er, at man skal kunne leve et godt liv på trods af smerterne. Men patienterne kommer sjældent så langt i systemet. ”Det betyder, at de bliver mere og mere fastlåste i sygerollen, og så bliver det sværere at behandle smerterne,” siger Ole Bo Hansen.

En ond spiral for patienter med kroniske smerter

Nanna Johannesen, der er psykolog med speciale i kroniske smerter, fortæller, at det psykologiske aspekt fylder meget. ”Kroniske smerter har altid et biologisk grundlag, men smerterne giver nogle psykologiske følgevirkninger,” siger Nanna Johannesen. ”Uro, stress, angst, tristhed, søvnproblemer og træthed er udbredt. Og det forstærker smerterne, så man ender i en ond spiral.” For mange med kroniske smerter betyder det, at de føler sig ensomme og afmægtige. ”Ofte bliver de spist af med en sætning om, at det må de bare lære at leve med. Det er på sin vis rigtig nok, men man skal have hjælp til det, og det er svært,” siger Nanna Johannesen.

Bedre helbredsmæssig livskvalitet for smertepatienter

Heldigvis findes der hjælp og behandling til de kroniske smerter. Der findes smertecentre rundt omkring i landet samt forskellige rådgivningstilbud. ”Tværfaglig behandling og rådgivning kan give et meningsfyldt liv på trods af smerterne. Psykologiske mekanismer kan forstærke smerterne, men de kan også lindre dem,” siger Nanna Johannesen. Ole Bo Hansen fortæller, at de på smertecentret i Holbæk opnår gode resultater for personer med kroniske smerter. ”Langt de fleste af vores patienter siger, at de har fået det bedre efter et forløb på 9 til 12 måneder. De har måske ikke færre smerter, men de har en bedre helbredsmæssig livskvalitet. Det er det, behandlingen og rådgivningen arbejder hen imod,” siger han.