”Nogle drikker for virkningen, andre mere pr. automatik i sociale sammenhænge hvor de måske aldrig har spurgt sig selv: ”Hvorfor gør jeg det? Har jeg egentlig lyst?” Vi danskere er generelt nok faldet lidt i søvn omkring vores alkoholkultur. Vi drikker bare.”

Foredragsholder, coach og forfatter Lotus Turell, 37, vil godt sætte fokus på en større bevidsthed omkring konsekvenserne ved at drikke. Det handler ikke blot om antallet af genstande, men om den stemning alkoholindtaget efterlader – om hvorvidt effekten af drikkeriet er ubehagelig.

Men er man i tvivl om, hvorvidt man har et sundt forhold til alkohol, så ring til den lokale alkoholrådgivning eller den landsdækkende alkolinie.

”Man kan se på i hvilke kontekster man vælger at drikke for at forsøge at få øje på om alkoholindtaget er sundt eller ej. Drikker man alene? På sine følelser i et forsøg på at slippe væk fra dem? Føler man sig presset til at skåle med de andre? Det er væsentligt at vide, hvilken kultur man deltager i. Som danskere er vi vant til at have lov til at have vores øl i fred. Ingen blander sig. Sådan har det generelt været i generationer. Men det er en vildfarelse ikke at løfte blikket fra det automatiske drikkeri, hvis man som forældre skal være rollemodel for egne børn.”

Men ingen behøver helt at afstå fra alkohol. Der skal ifølge Lotus Turell snarere skabes en sund balance. Kvinder som mænd skal i højere grad se på hvilke konsekvenser deres alkoholindtag har for deres omgivelser. Er man til stede i det daglige liv med sine nære? Overkommer man at gå på arbejde? Bevidstheden skal drejes mod, hvordan man bruger alkohol. Og den problemstilling er både køns- og klasseløs.

Vi er gode til at drikke sammen, men tømmermænd og moralske skrupler holder vi stort set for os selv.

”En del ligger helt sikkert i en gråzone, hvor det kan være svært selv at vurdere om ens alkoholindtag er balanceret. Men er man i tvivl om, hvorvidt man har et sundt forhold til alkohol, så ring til den lokale alkoholrådgivning eller den landsdækkende alkolinie og få hjælp til at finde ud af, hvor du befinder dig på spektret. Det er svært selv at gennemskue sine egne vaner. Og så kan det være meget svært for mange med alkoholproblemer at erkende deres problem. Her kommer f.eks. skammen ofte i vejen – man vil ikke sættes i bås som én, der drikker for meget. Der er mange barrierer før vi søger hjælp.”

Åbenhed omkring ens alkoholforbrug og klarhed omkring årsagen til at folk drikker er dybt nødvendig, når det står til Lotus Turell.

”Vi er gode til at drikke sammen, men tømmermænd og moralske skrupler holder vi stort set for os selv.”

Hvis unge føler nærhed og kan tale med deres forældre om svære ting og følelser, har de ifølge Lotus Turell en tendens til at drikke mindre.

”For at støtte sine børn og unge i at komme frem til hvad de selv tænker og føler omkring alkohol, er det vigtigt som mor at begynde med sig selv og sit eget forhold til alkohol. Det mest effektive er selvfølgelig, hvis man selv er det gode eksempel.

Forældre skal ruste de unge til at være trygge. De skal vide at det altid er i orden at ringe til forældrene, hvis man er blevet for fuld.

Løftede pegefingre og totale forbud duer ikke til noget. Mange unge har faktisk slet ikke lyst til at drikke, men føler sig presset til at gøre det alligevel. De kan føle sig udelukket eller stemplet som kedelige eller stræbere, hvis de ikke drikker. Det kræver noget pondus at sige fra. Og den skal man helst have fra sine forældre. Nogle unge er desværre aldrig blevet fortalt at det er ok at sige nej.”

For Lotus Turell handler det om at finde den sunde alkoholkultur, hvor man også hjælper hinanden til ikke at blive for fulde - og hvis det alligevel sker, så stå parat til at hjælpe hinanden.

”Forældre skal ruste de unge til at være trygge. De skal vide at det altid er i orden at ringe til forældrene, hvis man er blevet for fuld. Som voksne skal vi tale os ind i deres virkelighed.”

Kvinder med et alkoholproblem er mere tabubelagt end når det drejer sig om mænd.

”Kvinden bliver ofte betragtet som det mere pæne, fornuftige, dygtige og dydige køn. Umiddelbart forbinder man ikke kvinder med fuldskab og kontroltab. Det tænker jeg afgjort kan gøre det sværere som kvinde at erkende man drikker for meget. Der ligger nogle andre forventninger til pigebørn end drengebørn. De forventes bl.a. at være mere socialt kompetente og lidt mindre vilde og legende.”

Hvordan er dit eget forhold til alkohol?

”Det er faktisk meget fornuftigt. I gymnasiet var jeg ikke bevidst om, hvorfor jeg drak alkohol til fester. Jeg gjorde bare det samme som de andre. I dag har jeg fundet balancen, hvor det er rart at drikke et par glas rødvin eller nogle drinks, når stemningen er god. Men jeg drikker mig stort set aldrig virkelig beruset.”